Sa panahon ng kalamidad o ng pandemya, marami kang magagawa para sa iyong kapwa. Makasali at alamin dito kung paano ka makatutulong sa inyong komunidad sakaling magkaroon ng isang kalamidad.👇🏻
Laging tatandaan, sa atin nakasalalay ang kaligtasan ng ating pamilya! 👨‍👩‍👧‍👦