Ngayong araw, September 10, ay ginugunita natin ang World Suicide Prevention Day. Alamin kung ano pang magagawa natin upang protektahan ang ating mental health at pigilan ang pagdami ng suicide cases sa mundo. 😌
SWAY THE STRESS AWAY. ✨ Alagaan ang iyong mental health for a #HealthyPilipinas 💚
Image may contain: text that says 'World Suicide Prevention Day SEPTEMBER 10, 2020 Mh Working Together to Prevent Suicide IA International Association Suicide Prevention DONICSRERT Healthy Pilipinas OfficialDOHgov @DOHgovph doh.gov.ph 894-COVID 1555'