Hello MIMAROPANs
Ang DOH MIMAROPA ay naglalayong kilalanin ang kagitingan at sakripisyo ng ating mga #MIMAROPAHealthHero o ang ating mga Frontliners.
Kung kaya’t ang DOH MIMAROPA ay mag sasagawa ng isang Writing Contest na may temang “Mga Tinig ng MIMAROPA Health Care Frontliners”. Upang isalaysay ang mga karanasan, pagsubok, at aral na napulot ng ating mga Frontliners sa gitna ng COVID-19 at maibahagi sa mga mamamayan ng rehiyon at maging sa iba’t-ibang lugar.
Narito ang mga detalye 👇