Extended po ang submission deadline hanggang Setyembre 4, 2020 para sa ating Photography Contest!
Ang BIDA SOLUSYON sa COVID-19 Photography contest ay layunin na i-BIDA natin ang mga “new normal” behaviors upang malabanan ang COVID-19.
Ang photography contest na ito ay naglalayon na mas ipaalam at i-BIDA sa mga mamamayan ang mga gawain upang ang bawat isa mismo ay maging Solusyon sa COVID-19.
Ano pang hinihintay niyo, mga MIMAROPANs? Sali na at tara maging BIDA ngayong new normal! 💪