BIDA Solusyon

Kung ikaw ay mayroong nararamdamang sintomas, BIDA ang maging handa! Sundin ang mga steps na ito upang maibsan ang iyong sintomas. Pero tandaan, hindi ito mga tiyak na gamot laban sa COVID-19. Sa panahon ng pandemya, BIDA ang may alam! Let’s #BIDASolusyon sa COVID-19!