Ngayong buwan ng Agosto ay ipinagdiriwang natin ang Breastfeeding Awareness Month. Halina’t ating i -BIDA ang pag papasuso tungo sa wais at malusog na pamayanan!