Upang labanan ang COntraVIDa, mas mabuting manatili na lamang sa bahay! Ngunit kung hindi maiiwasan ang paglabas, huwag kalimutang dalhin ang mga ito.
BIDA ang may disiplina! Let’s #BIDASolusyon sa COVID-19!
 
No photo description available.