Ang pagdisinfect ng ating kapaligiran at mga gamit na kadalasang hinahawakan ay higit na makakatulong sa pag-iwas mula sa COVID-19!
Ang pagdisinfect gamit ang tamang bleach solution ay nakakatulong pumatay ng virus na dumapo sa mga bagay!
Ihalo ang 1-bahagi ng bleach solution sa 9 na bahagi ng tubig! Tandaan: Ang solution na ito ay para lamang sa mga bagay at masyadong matapang para gamitin sa ating mga balat.
BIDA ang may tamang gawa! Let’s #BIDASolusyon sa COVID-19!
Image may contain: 1 person, text that says 'BIDA ACOVID-19 I-DISINFECT ANGIYONG KAPALIGIRAN! SIGURADUHING MALINIS AT VIRUS-FREE ANG MGA BAGAY NA MADALAS NA HINAHAWAKAN! I-DISINFECT ANG MGA ITO GAMIT ANG 0.5% BLEACH SOLUTION! ALREN IHALO ANG 1-BAHAGI NG BLEACH SOLUTION SA NA BAHAGI NG MALINIS NA TUBIG! GAMITIN ITO PAG DISINFECT NG MGA DOORKNOBS, SUSI, CELLPHONE, IBABAW NG MGA LAMESA, IBA PA. Healthy Pilipinas AGIGNDA DILG #DISIPLINA #BIDASolusyon USAID'