Ngayong #WorldMaskWeek na ipinagdiriwang natin kasama ang Pandemic Action Network, alamin kung sino ang mga dapat magsuot ng mask, kahit sa loob ng bahay! 🏠
Magsuot ng mask sa inyong mga tahanan kapag ikaw ay:
✅ kabilang sa vulnerable groups, tulad ng matatanda, may iba pang sakit, at mga buntis
✅ may sintomas
✅ nag-aalaga sa taong may sintomas
Kapag marunong sumunod at may disiplina, MASKi sino, BIDA! Let’s #BIDASolusyon sa COVID-19!