Mga MIMAROPANs, narito na ang mga BIDA! Dahil ngayong panahon ng pandemya, we can
BIDA Solusyon
sa COVID-19! 💪🏽
Basta’t laging tatandaan:
B – Bawal walang mask!
I – I-sanitize ang mga kamay, iwas hawak sa mga bagay!
D – Dumistansya ng isang metro!
A – Alamin ang totoong impormasyon!