Hep hep! Bawal magkasakit ngayong tag-ulan! Nararapat lamang na maging handa tayo. Alamin ang mga dapat at hindi dapat gawin upang makaiwas sa sakit tuwing tag-ulan.
Maging maingat at maalam para sa #HealthyPilipinas! 💚