Mula sa #HealthyPilipinas, isang paalala sa lahat na mag-FP para sa ligtas, malusog, at wais na pamilya! Magtanong sa pinakamalapit na health center ng Family Planning method na angkop sa ‘yo. ✨