Sa temang “Wika ng kasaysayan, kasaysayan ng wika: Ang mga katutubong wika sa maka-Filipinong bayanihan kontra pandemya”, mas paiigtingin natin ang boses ng masa ngayong panahon ng pandemya! Oras na para gamitin ang ating mga katutubong wika upang maipahayag ang ating mga damdamin. 🗣
Tayo’y magkaisa para sa mas progresibong pagtungon sa COVID-19!