Bakit bawal ang pagbebenta ng dugong may convalescent plasma? At bakit nga ba delikado ang sadyang pagkakaroon ng COVID-19 para rito?
Tingnan ang album na ito upang malaman ang kasagutan. 👉🏼