Ang tigdas ay nakakahawang impeksyon na dulot ng virus. Una nitong inaatake ang respiratory tract bago ito kumalat ang posibleng magdulot ng kumplikasyon gaya ng pulmonya, pagkabulag, o pamamaga ng utak (encephalitis).
Siguruhing si chikiting ay ligtas sa dagdag bakuna kontra rubella, polio, at tigdas! Makibahagi sa malawakan at libreng pagbabakuna sa inyong komunidad simula ngayong ika-26 ng Oktubre hanggang ika-25 ng Nobyembre. Para ito sa mga batang wala pang limang taong gulang. 👶
Sa BakuNATION, lahat ng chikiting may proteksyon! Pabakunahan na ang inyong mga anak para sa isang #HealthyPilipinas! 💚
Image may contain: text that says 'unicef for every child World_Health World Health Mare, alam niyo na ba na ang tigdas ay sanhi ng nakakahawang MEASLES virus? presentativee Healthu Pilipinas Ang tigdas ay sakit na naiisalin sa pamamagitan ng pag-ubo o pagbahing. Ito ay may kakayahang sumira sa daanan ng paghinga na kung mapabayaan ay maaaring humantong sa kamatayan! CHIKITING LIGTAS sa dagdag bakuna kontra rubella, polio, at tigdas OCTOBER 26-NOVEMBER 25, 2020 f OfficialDOHgov @DOHgovph doh.gov.ph (02)894-COVID / 1555'