Ano ang Malarya? 

– Ito ay isang sakit na dulot ng parasito ng malarya na tinatawag na Plasmodium

     – Nalilipat ito sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na Anopheles na may dalang parasito

– Ang Falciparum and pinakamapanganib na uri ng malarya sa pilipinas.

Malaria Free Provinces

 • Marinduque – 2008
 • Romblon – 2012
 • Oriental Mindoro – Zero Case Since 2012

Screenshot 40

Screenshot 41

SINTOMAS NG MALUBHANG MALARYA

 • Pagkawala ng malay o convulsion
 • pagbabago ng ikinikilos
 • Nahihirapan sa paghinga
 • Madalas na pagsusuka at pagkahilo
 • Paninilaw (jaundice)
 • Kulay kapeng ihi
 • Pamumutla (anemia)

Uri ng Parasito ng Malaria

Ang Plasmodium ay maliit na parasito na namamalagi sa loob ng pulang dugo (Red Blood Cell).

Plasmodium Falciparum

 • 70% ng kaso ng malarya sa Pilipinas
 • Nagdudulot ng malubhang sakit o kamatayan kung hindi maagapan ng tamang gamutan

Plasmodium vivax 

 • 30% ng kaso ng malarya
 • Bihirang maging sanhi ng malubhang sakit
 • Nagdudulot ng Relapse  kung hindi sapat ang gamutan

Plasmodium malariae

 • Mababa sa 1% ng kaso ng malarya
 • Maaaring tumagal ang Infection ng 50 taon kung hindi magagamot

Plasmodium Ovale

 • Matatagpuan sa mga bansa sa Africa
 • Nagdudulot ng Relapse kung hindi sapat ang gamutan.