ANO BA ANG DENGUE?

Ang Dengue ay isang sakit na nasasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamol na Aedes na may dalang Dengue Virus (Infected female Aedes Mosquito)

 

Anu-ano ang mga katangian ng lamok na AEDES

 

  1. Namamahay ito sa madidilim na lugar.
  2. Nangingitlog sa malilinaw at hindi dumadaloy na tubig.
  3. Mas gustong kagatin ang maiinit na balat.
  4. Mas gustong kagatin ang gumagalaw na biktima.
  5. Karaniwang kumakagat mula sa gilid o likod ng tao.
  6. Nakakalipad sa layong 50 – 300 metro mula sa pinangingitlugan.
  7. Mas dumarami kung tag-ulan dahil sa nagkalat na mga bagay na maaring pangitlugan.
  8. Buong araw / 2 oras pag sikat ng araw at 2 oras bago lumubog ang araw.
  9. 60- 100 eggs / batch (4batch)

For more information and pictures Just click HERE