Maraming sakit ang maaaring maiwasan kung magpapa-newborn screening ng mga sanggol ang kanilang mga magulang! 👪 Alamin kung anu-ano ang mga sakit na ito sa ating poster! ✨
Ingatan ang kalusugan ni baby! 👶🏽 Magpa-newborn screening for a #HealthyPilipinas! 💚
Image may contain: 1 person, text that says 'Newborn Alamin ang mga sakit na maaaring ma-screen ng Newborn Screening Screening Test at epekto nito sa sanggol Hindi nagawa ang test SAKIT Congenital Hypothyroidism Severe Mental Retardation Nagawa ang test at agarang nabigyan ng atensyong medikal Buhay at normal na paglaki! Congenital Adrenal Hyperlasia Kamatayan Galactosemia Katarata at Kamatayan Phenylketonuria Severe Mental Retardation G6PD Deficiency Malubhang Anemia Maple Syrup Urine Disease Kamatayan OfficialDOHgov @DOHgovph Healthy Pilipinas doh.gov.ph (02) 894-COVID 1555'