Supplemental Bid Bulletin No. 1

Supply and Delivery of Medical Equipments for the Upgrading and Equipping of Selected Health Facilities chargeable against HFEP 2018 Supplemental-Bid-No.-1_7M Medical Equipments A Supplemental-Bid-No.-1_7M Medical Equipments B Supplemental-Bid-No.-1_7M Medical Equipments C    

TIGNAN 👀

Maraming sakit ang maaaring maiwasan kung magpapa-newborn screening ng mga sanggol ang kanilang mga magulang! Alamin kung anu-ano ang mga sakit na ito sa ating poster! Ingatan ang kalusugan ni baby! Magpa-newborn screening for a #HealthyPilipinas!

LOOK 👀

Need tips for good eyesight? Now that World Sight Day is approaching, read our infographics below to learn how to take care of your eyes. Stay tuned because we still have some ready tips for you tomorrow! There is #HopeInSight. Take care of our eyes for a #HealthyPilipinas              

ALAMIN 🤔

Ano ang plague? Anu-ano ang mga uri at sintomas nito? Paano ito maiiwasan? Basahin ang buong album to find out! Iwasan ang pagkakaroon ng plague for a #HealthyPilipinas See Translation    

LOOK 👀

The second week of October is National Health Education Week! Why is health education important to a healthy, lively, and massacred Philippines? Know the answer in the following days! Promote #Health Education toward a #HealthyPilipinas!