TIGNAN 👀

Maraming sakit ang maaaring maiwasan kung magpapa-newborn screening ng mga sanggol ang kanilang mga magulang! Alamin kung anu-ano ang mga sakit na ito sa ating poster! Ingatan ang kalusugan ni baby! Magpa-newborn screening for a #HealthyPilipinas!

LOOK 👀

Need tips for good eyesight? Now that World Sight Day is approaching, read our infographics below to learn how to take care of your eyes. Stay tuned because we still have some ready tips for you tomorrow! There is #HopeInSight. Take care of our eyes for a #HealthyPilipinas              

ALAMIN 🤔

Ano ang plague? Anu-ano ang mga uri at sintomas nito? Paano ito maiiwasan? Basahin ang buong album to find out! Iwasan ang pagkakaroon ng plague for a #HealthyPilipinas See Translation